• 00/02/18

فراخوان و اطلاعیه ها

برگزاری مسابقه اینستاگرامی «دانشگاه من»

برگزاری مسابقه اینستاگرامی «دانشگاه من»

مشارکت در این پروژه در چک لیست خودارزیابی نیز لحاظ خواهد شد برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر مسابقه با جناب آقای مهندس حسینی با شماره 81633816 تماس حاصل فرمائید.

برگزاری مسابقۀ بزرگ کتابخوانی با عنوان "احسن الحدیث" ویژه اعضاء محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری مسابقۀ بزرگ کتابخوانی با عنوان "احسن الحدیث" ویژه اعضاء محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت ماه مهمانی خدا، مسابقۀ بزرگ کتابخوانی با عنوان "احسن الحدیث" ویژه اعضاء محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار نماید.

کارگاه بین‌المللی "ظرفیت‌سازی از طریق به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت" را در قالب گرنت Bridging و با همکاری دانشگاه بازل سوییس

کارگاه بین‌المللی "ظرفیت‌سازی از طریق به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت" را در قالب گرنت Bridging و با همکاری دانشگاه بازل سوییس

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه با حمایت مؤسسه نیماد کارگاه بین المللی "ظرفیت سازی از طریق به کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت" را در قالب گرنت Bridging و با همکاری دانشگاه بازل سوییس برگزار می کند. این کارگاه به منظور ارائه مبانی اولیه تفکر سیستمی، اهمیت تفکر سیستمی در طراحی و ارزیابی مداخلات و اصلاحات نظام سلامت و کاربرد رویکرد تفکر سیستمی در توسعه نظام سلامت ایران و جهان به زبان انگلیسی و با ظرفیت ۳۰ نفر از تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز برگزار می شود.