اسلاید 1

حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیلک نمایید

اسلاید 2

ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی در سال 97

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

اسلاید 3

فرم های مربوط به امتیازدهی ابداعات و اختراعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

اسلاید 4

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی/ پژوهشی

اسلاید 5

اخبار داخلی آرشیو ...