پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آرشیو ...

لوگو

عنوان

 

سایت

رئيس/سرپرست

معاون پژوهشي

شماره تلفن

شماره نمابر

آدرس مركز

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

http://emri.tums.ac.ir

 

دکتر باقر لاریجانی

دکتر ندا مهرداد

88631293

88220052

بیمارستان شریعتی

-

مرکز تحقیقات پزشکی فردی در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

 

 

 

88220037 88220088

88220052

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

-

مرکز تحقیقات پزشكي مبتنی بر شواهد

 

 

 

 

 

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

-

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

 

دکتر بابک ارجمند

 

88220037 88220088

88220052

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

-

مرکز تحقیقات متابولیک و ژنومیک در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

 

 

 

88220037 88220088

88220052

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیمارستان شریعتی

پژوهشکده علوم باليني غدد و متابوليسم

 

دكتر اكبر فتوحي

دكتر رامين حشمت

88220037

 

خيابان كارگر شمالي، بيمارستان دكتر شريعتي

-

مرکز تحقیقات دیابت

http://emri.tums.ac.ir/drc

دكتر انسيه نسلي اصفهاني

 

5-88334192 داخلی 452

5-88334192 داخلی 452

خيابان كارگر شمالي، بيمارستان دكتر شريعتي، طبقه 5، پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم

-

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

http://emri.tums.ac.ir/emrc

دكتر محمد پژوهي

دكتر محمدرضا مهاجري‌تهراني

88220071

88220052

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

-

مرکز تحقیقات استئوپروز

http://emri.tums.ac.ir/orc

دكتر آرش حسین نژاد

دكترحميدرضا آقائي ميبدي

88220072

88220052

خ كارگر شمالي بیمارستان دكتر شريعتي

پژوهشکده علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم

 

دكتر پروين پاسالار

 

84902791

 

خیابان كارگر شمالي، بیمارستان دكتر شريعتي، طبق پنجم

-

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

http://emri.tums.ac.ir/mdrc

دكتر مريم رزاقي آذر

دکتر میترا نوربخش

5-88334192

84902791

88334192 داخلی452

خیابان كارگر شمالي، بیمارستان دكتر شريعتي، طبق پنجم

-

مرکز تحقیقات بیوسنسورها

http://emri.tums.ac.ir/biosensor

دكتر محمدرضا       خرمی زاده

دکتر کبری امیدفر

88220068

88220052

خیابان كارگر شمالي، بیمارستان دكتر شريعتي، طبقه پنجم

-

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی

 

http://emri.tums.ac.ir/oehrc

 


دکتر احمدرضا سروش

دکتر حسنی رنجبر

88220076

88220052

خیابان كارگر شمالي، بیمارستان دكتر شريعتي، طبق پنجم

پژوهشکده علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم

 

دكتر سيدرضا مجدزاده

 

9- 88808006

 

خیابان انقلاب، ابتدای نجات الهی، شماره 4

-

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر

http://emri.tums.ac.ir/ncdrc

دكتر فرشاد فرزاد فر

 

88913543

88913549

خیابان انقلاب، خیابان ویلا پلاک 4 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و متابولیک طبقه4

-

مرکز تحقیقات بیماری های صعب العلاج

http://emri.tums.ac.ir/cdrc

دكتر رامين حشمت

 

88354158 88354367

88637563

خیابان کارگر شمالی، خیابان نوزدهم

-

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

http://emri.tums.ac.ir/ehrc

دكتر حسين فخرزاده

دكتر فرشاد شریفی

88808082

88808082

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ویلا،  پلاک 4 ، طبقه چهارم