• 00/02/19

تماس

           

 نشانی:

        بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، طبقه 6 ، واحد 608 ، دفتر هماهنگی مراکز

        مسئول دفتر  هماهنگی مراکز تحقیقاتی : خانم توسلی  81634071

       کدپستی سازمان مرکزی :  1417653761 

        فکس : 81633654                                           

        پست الکترونیکی:   rcco@tums.ac.ir

کارشناسان مرکز

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.