آرشیو اخبار آرشیو ...

 


فراخوان
فراخون برگزاری کنگره سراسری پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فراخون برگزاری کنگره سراسری پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 ١٣٩٧/١٢/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1396
نتایج نهایی ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی در سال 1396
نتایج نهایی ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی در سال 1396
 ١٣٩٧/١٠/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پذیرش دانشجو از طریق برنامه پزشک پژوهشگر
فراخوان پذیرش دانشجو از طریق برنامه پزشک پژوهشگر
 ١٣٩٧/١٠/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان دکتری پژوهشی
فراخوان دکتری پژوهشی
 ١٣٩٦/٠٥/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
لینک
لینک دسترسی به نرم افزار ارزشیابی اعضای هیأت علمی
 ١٣٩٥/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>