اخبار > نهایی شدن برنامه سخنرانی یازدهمین سمینار بیماری های کلیه آرشیو ...

 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه سخنرانی یازدهمین سمینار بیماری های کلیه

نهایی شدن برنامه سخنرانی یازدهمین سمینار بیماری های کلیه

نهایی شدن برنامه سخنرانی یازدهمین سمینار بیماری های کلیه به استحضار می رساند یازدهمین سمینار بیماری های کلیه با عنوان تازه های بیماری های گلومرولی با همت مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه قطب علمی آموزشی نفرولوژی کشور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در تالار امام در تاریخ دوم تا چهارم دی ماه برگزار می گردد.پس از تلاش و برنامه ریزی بسیار و جلسات مکرر تاریخ و ساعت برگزاری سخنرانی اساتید محترم مشخص گردید وبه تایید رییس مرکز تحقیقات نفرولوژی دکتر محبوب لسان پزشکی رسید. « تازه های بیماریهای گلومرولی» چهارشنبه 1391/10/02 جلسه اول روز اول 8-10 زمان ثبت نام و تحویل Package کنگره( 7:30-9) ساعت عنوان سخنرانی سخنران 8-8:30 قرائت قرآن ، سرود جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم، معرفی برنامه و اهداف دبیر اجرایی سمینار 8:30-9 پاتوفیزیولوژی ادم در سندرم نفروتیک دکتر محبوب لسان پزشکی فوق تخصص نفرولوژی 9-9:15 نقش پودوسیت در آسیب های گلومرولی دکتر فرخ لقا احمدی فوق تخصص نفرولوژی 9:15-9:30 میکروآلبومینوری و outcome کلیوی دکتر سید منصور گتمیری فوق تخصص نفرولوژی 9:30-9:45 TTP دکتر سید محمد رضا خاتمی فوق تخصص نفرولوژی 9:45-10 نقش کمپلمان در بیماریهای گلومرولی دکتر محمد تقی نجفی فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر خاتمی –دکتر گتمیری- دکتر نجفی استراحت و پذیرایی 10-10:30 جلسه دوم روز اول 10:30-12 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 10:30-10:45 Glucose handling در کلیه دکتر زهره رستمی فوق تخصص نفرولوژی 10:45-11 نقش اپی ژنتیک در نفروپاتی دیابت دکتر فاطمه سادات موسوی فوق تخصص نفرولوژی 11-11:15 پاتوژنز نفروپاتی دیابت دکتر رزینا عباسی فوق تخصص نفرولوژی 11:15-11:30 درمان نفروپاتی دیابت غیر انسولینی و مهارکننده های SGL2 و سیستم Incretin دکتر اقلیم نعمتی فوق تخصص نفرولوژی 11:30-11:45 بیماریهای گلومرولی در سارکوئیدوز دکتر سید مجید موسوی موحد فوق تخصص نفرولوژی 11:45-12 MicroRNA در بیماریهای گلومرولی دکتر محمد رضا دهستانی مهرجردی فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر رستمی- دکتر نعمتی- دکتر رزینا عباسی نماز و ناهار 12-13 جلسه سوم روز اول 13-15:40 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 13-13:15 تستهای ژنتیک در سندرم نفروتیک دکتر بابک بهنام متخصص ژنتیک 13:15-13:30 آمیلوئیدوز دکتر علی غفاری مقدم فوق تخصص نفرولوژی 13:30-13:45 فیبرونکتین و گلومرولوپاتی دکتر حسین ثقفی فوق تخصص نفرولوژی 13:45-14 گلومرولوپاتی فیبریلاری و ایمونوتاکتوئید دکتر مریم رهبر فوق تخصص نفرولوژی 14-14:15 ارزیابی پروتئینوری در حاملگی دکتر زیبا اقصایی فر فوق تخصص نفرولوژی 14:15-14:30 پروتئینوری ایزوله دکتر پریسا جوادیان فوق تخصص نفرولوژی 14:30-14:45 درگیری گلومرولی ثانویه به بدخیمی های هماتولوژیک دکتر حرمت رحیم زاده فوق تخصص نفرولوژی 14:45-15 درگیری گلومرولی ثانویه به بدخیمی های Solid دکتر عصمت عبداله پور فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر غفاری مقدم- دکتر ثقفی- دکتر دهستانی ساعت عنوان سخنرانی سخنران سمپوزوم نقش بیوامپدانس در بیماران دیالیزی 15-15:40 نقش بیوامپدانس در تعیین محتویات بدن و وزن خشک بیماران دیالیزی دکتر محمد تقی نجفی فوق تخصص نفرولوژی پنجشنبه 1394/10/03 جلسه اول روز دوم 8:30-10 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 8:30-8:45 کلاسیفیکاسیون، تشخیص و اندیکاسیون های بیوپسی در نفریت لوپوسی دکتر فرشاد دری فوق تخصص نفرولوژی 8:45-9 درمان نفریت لوپوسی (VS MMF Cyclophosphamide) دکتر خدیجه مخدومی فوق تخصص نفرولوژی 9-9:15 نقش داروهای آنتی مالاریا در نفریت لوپوسی دکتر فریبا صمدیان فوق تخصص نفرولوژی 9:15-9:30 B Cell Depletion در درمان نفریت لوپوسی دکتر میترا مهدوی مزده فوق تخصص نفرولوژی 9:30-9:45 لوپوس و حاملگی دکتر فرزانه سادات مینو فوق تخصص نفرولوژی 9:45-10 درگیری کلیوی در APS (سندرم آنتی فسفولیپید) دکتر میترا مهراد فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر مهدوی مزده - دکتر مخدومی- دکتر فرخ لقا احمدی استراحت و پذیرایی 10-10:30 جلسه دوم روز دوم 10:30-12 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 10:30-10:45 نفروپاتی ناشی از IgA دکتر سیما مازیار فوق تخصص نفرولوژی 10:45-11 MCD در بالغین دکتر بابک هادیان فوق تخصص نفرولوژی 11-11:15 FSGS دکتر محمد سعد فرقانی فوق تخصص نفرولوژی 11:15-11:30 گلومرولوپاتی های بعد از پیوند کلیه دکتر فاطمه شامخی فوق تخصص نفرولوژی 11:30-11:45 HIV و گلومرولوپاتی دکتر جلال آزمندیان فوق تخصص نفرولوژی 11:45-12 هپاتیت اتوایمیون و گلومرولوپاتی دکتر الهام میرچی فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر آزمندیان- دکتر هادیان- دکتر فرقانی نماز و ناهار 12-13 جلسه سوم روز دوم 13-15:30 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 13-13:15 درگیری کلیه در میلوم مولتیپل دکتر وحید پورفرزیانی فوق تخصص نفرولوژی 13:15-13:30 HUS ناشی از شیگاتوکسین دکتر عباس اطمینان فوق تخصص نفرولوژی 13:30-13:45 Atypical HUS دکتر سیف اله بلادی موسوی فوق تخصص نفرولوژی 13:45-14 عفونت های باکتریال و گلومرولونفریت دکترسیده فاطمه یعقوبی فوق تخصص نفرولوژی 14-14:15 درگیری گلومرولی در آرتریت تمپورال و تا کایاسو دکترمحسن نفر فوق تخصص نفرولوژی 14:15-14:30 بیماریهای گلومرولی در اطفال دکترمجتبی فاضل فوق تخصص نفرولوژی 14:30-14:45 سندرم آلپورت دکتر بهاره حاج سلیمی فوق تخصص نفرولوژی 14:45-15 سیروز و درگیری کلیوی دکتر طاهره حسن نیا فوق تخصص نفرولوژی 15-15:15 نقش پاریتال اپی تلیال سل در آسیب های گلومرولی دکتر محمدرضا اردلان فوق تخصص نفرولوژی 15:15-15:30 نفروپاتی ناشی از C1q دکتر سعید آب خیز فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر موسوی موحد- دکتر پورفرزیانی- دکتر بلادی موسوی جمعه 04/10/1394 جلسه اول روزسوم 8-10 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 8:30-8:45 Anti GBM دکتر زهرا چیت سازیان فوق تخصص نفرولوژی 8:45-9 واسکولیت های همراه ANCA ؛ تشخیص و پاتوژنز دکتر رویا حمایتی فوق تخصص نفرولوژی 9-9:15 درمان واسکولیت های همراه ANCA دکتر عفت رازقی فوق تخصص نفرولوژی 9:15-9:30 بیماریهای گلومرولی ناشی از داروهای کموتراپی و بیفسفوناتها دکتر سیمین دشتی خویدکی داروساز بالینی 9:30-9:45 درگیری گلومرولی وابسته به IgG4 دکتر ام البنین تازیکی فوق تخصص نفرولوژی 9:45-10 C3 گلومرولوپاتی دکتر اعظم سلیمانی فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر رازقی- دکترتازیکی- دکتر حمایتی استراحت و پذیرایی 10-10:30 جلسه دوم روز سوم 10:30-12:45 ساعت عنوان سخنرانی سخنران 10:30-10:45 MGN (ممبرانوگلومرولوپاتی)؛ پاتوژنز و تظاهرات کلینیکی دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی 10:45-11 درمان ممبرانوگلومرولوپاتی دکتر رضا افشار فوق تخصص نفرولوژی 11-11:15 نقش Rituximab در درمان گلومرولوپاتی دکتر محمدرضا عباسی فوق تخصص نفرولوژی 11:15-11:30 نقش آندوتلیال و ممبران بازال در آسیب های گلومرولی دکتر منوچهر امینی فوق تخصص نفرولوژی 11:30-11:45 گلومرولونفریت مامبرانو پرولیفراتیو دکتر محمد حسن قدیانی فوق تخصص نفرولوژی 11:45-12 کرایوگلوبولینمی دکتر جواد احمدی فوق تخصص نفرولوژی 12-12:15 درگیری گلومرولی در GVHD دکتر علیرضا سلیمانی فوق تخصص نفرولوژی 12:15-12:30 هپاتیت B و گلومرولوپاتی دکتر رزینا ابوالقاسمی فوق تخصص نفرولوژی 12:30-12:45 درگیری گلومرولی در بیماری فابری و کمبود LCAT دکتر مریم پاک فطرت فوق تخصص نفرولوژی هیئت رئیسه دکتر لسان پزشکی- دکتر امینی- دکتر قدیانی مکان : بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)- تالار امام - همزمان با برگزاری سمینار «تازه های بیماریهای گلومرولی» در تاریخ 2 لغایت 4 دیماه 94، کارگاه دیالیز صفاقی در تالار امام، سالن لاله مورخ 2 دیماه 94 برگزار می گردد. برنامه کارگاه دیالیز صفاقی 1394/10/02 جلسه اول کارگاه (9-10:15) زمان ثبت نام و تحویل pakage کارگاه ساعت (8-9) ساعت عنوان سخنرانی سخنران 9-9:30 آشنایی با دیالیز صفاقی و مزایای آن دکتر یکه پور 9:30-10 تعبیه و مراقبت از کاتتر دیالیز صفاقی خانم سمیعی 10-10:15 پرسش و پاسخ استراحت و پذیرایی جلسه دوم کارگاه (10:30-12:15) ساعت عنوان سخنرانی سخنران 10:30-11 محلول های دیالیز صفاقی دکتر ایرج نجفی 11-11:30 ارزیابی کفایت دیالیز صفاقی دکتر اتابک 11:30-12 پریتونیت تشخیص و درمان دکتر فرخ لقا احمدی 12-12:15 پرسش و پاسخ مکان: مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) – سالن لاله


١٢:٤٨ - سه شنبه ١٧ آذر ١٣٩٤    /    عدد : ٥٦٣٠١    /    تعداد نمایش : ٥٧٣