فهرست مراکز تحقیقاتی آرشیو ...

 

 

عنوان مركز

سایت مرکز

رئيس/سرپرست/مسئول

معاون پژوهشي

شماره تلفن

شماره نمابر

آدرس

 

اختلالات خواب شغلي

https://osrc.tums.ac.ir

دكتر خسرو صادق نيت

دکتر ابوالفضل گلستانی

55460184

55648189

میدان راه آهن-بیمارستان بهارلو

اخلاق و تاريخ پزشكي

https://mehr.tums.ac.ir

دكتر باقر لاريجاني

دكتر علیرضا پارساپور

66953832

66419661

66953832

بلواركشاورز-خيابان 16آذر-پلاك 23-طبقه4

ارولوژي

http://urc.tums.ac.ir

دكتر غلامرضا  پورمند

دكترعبدالرسول‌مهرساي

66348560-1

66717447

66348560

خیابان امام خميني(ره)- نرسیده به ميدان حسن آباد-بیمارستان سينا

ارولوژي اطفال و طب بازساختی

دكتر عبدالمحمد كجباف زاده

دكتر حميد ارشدي

66565400

66565400

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، روبروی ساختمان شماره 3، جنب کتابخانه

 

انگل هاي بومي ايران

http://isp.tums.ac.ir/Crepi

دكتر حسین کشاورز

دكتر مهدي محبعلي

88969752

88969752

دانشكده بهداشت، گروه انگل‌شناسي

ايمونولوژي ملكولي

http://mirc.tums.ac.ir

دكترمحمدحسين نيكنام

دكترعلي‌اكبراميرزرگر

66576572

66920981-3

61472473

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره 2، ط 5

ايمونولوژي، آسم و آلرژي


دكتر مصطفي معين

دكتر زهرا پورپاك

66919587

66428995

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)-مركز طبي كودكان

 

آموزش علوم پزشکی

 

دکتر عظیم میرزازاده

دکتر سارا مرتاض هجری

 

 

 

 

بانك‌فرآورده‌هاي‌پيوندي‌ايران

98.rc.research.ac.ir

دكتر علیرضا حیدری روچی

 

66581520

66581604

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)-   كد پستي 14194

بهره‌برداري از دانش سلامت

http://kurc.tums.ac.ir

دكترسيدرضا مجدزاده

دكتر بهاره یزدی زاده

66495859

66952530-88975658

66495859

خيابان كارگر خيابان نصرت شرقي- پلاك 12

 

بيماري هاي اتوايميون تاولي

http://23.rc.research.ac.ir

دكتر نفیسه اسماعیلی

دکتر حسین مرتضوی

55620300

22070142

55620300

9-55630668

خيابان وحدت اسلامي، پایین‌تر از ميدان وحدت اسلامي، بن بست رازي، بيمارستان رازي

 

بیماری های پستان

http://bdrc.tums.ac.ir

دکتر رامش عمرانی پور

دکتر صدف علیپور

61192761

 66581526

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)- درمانگاه های شیمی درمانی (ساختمان صدف) طبقه اول

‌بيماري هاي‌ پوست‌ و جذام

http://crtsdl.tums.ac.ir

دكتر عليرضا فيروز

دکتر علی خامسی پور

88972220-1

88963804

88970658

88963804

خ طالقاني-نبش شهيد نادري-شماره79-صندوق پستي 6383-14155

بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان  (زئونوز)

http://zdrc.tums.ac.ir

دكتر محمدكاظم شريفي يزدي

دكترمحمد چوبينه

88983919

64432349

88983919

خ انقلاب - خیابان قدس، نبش کوچه شهید عباس شفیعی- پلاک 19 - دانشکده پیراپزشکی- طبقه سوم

بيماري هاي شغلي و طب كار

http://crod.ir

دكتر رامين مهرداد

دكتر غلامرضا پوريعقوب

88994485-7

7-88994485

بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، کوچه عنايت پلاك 1- ط 1

‌بيماري هاي عفوني اطفال

 

دکتر ستاره ممیشی خانلق

دكتر بابك پوراكبري

66428996

66428996

66930024

بلواركشاورز- مركز طبي كودكان بخش 1

 

بيماري‌هاي مزمن كليه در كودكان

http://pckd.tums.ac.ir/main.html

دكتر نعمت اله عطايي

 

22128645

22128645

مرکز طبی کودکان

 

بیماری های ریوی

 

دکتر حمیدرضا ابطحی

دکتر محمدمهدی فیض آبادی

61192646

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

پرتو درمانی سرطان

http://rorc.tums.ac.ir

دکتر پیمان حداد

دکتر مرضیه لشگری

61192567

66581633

انتهای بلوار کشاورز، ضلغ شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- جنب درمانگاه های انستیتو کانسر

پزشكي هسته اي

http://www.rcnm.ir

دكتر محمد افتخاری

دكتر داوود بيگي

88633333-4

88633330

88026905

خیابان کارگر شمالی- بيمارستان شريعتي  کد پستی :1411713135

پوست وسلول‌هاي بنيادي

http://skinstemcell.tums.ac.ir

دكتر محمدعلي نيلفروش زاده

دكتر پروين منصوري

26117051

22239387

22239264

22212537

اتوبان صدرخ پاشا ظهری نرسیده به سه راه کامرانیه بن بست پلاک 4


پیوند کبد

http://livertx.tums.ac.ir

دکتر محسن نصیری طوسی

دکتر زهرا احمدی نژاد

61192290

66581615

بیمارستان امام خمینی  -درمانگاه پیوند کبد

پیشگیری اولیه از بیماری های قلب و عروق

دکتر علی واشقانی فراهانی دکتر سیدهاله اشرف تالش      


تجويز و مصرف منطقي دارو

http://rcrud.tums.ac.ir

دكتر خيراله غلامي

دكتر محمدرضا جوادی

88814157- 88849016

88849016

خيابان کریم‌خان، نبش خردمند جنوبي، ساختمان شماره 2 سيزده آبان، طبقه چهارم

تروما و پژوهش هاي جراحي

http://stsrc.tums.ac.ir

دكتر محمدرضا ظفرقندی

دكتر وفا رحيمي موقر

5-66757001

66757001

66705140

66757009

خ امام خميني(ره)- ميدان حسن آباد-ب سينا

ترومبوز و  هموستاز

http://thrc.tums.ac.ir

دكتر غلامرضا توگه

دکتر محسن اسفندبد

66923688

 

66923688

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جنب مسجد، ساختمان آزمایشگاه تحقیقات غدد و متابولیسم، طبقه اول، انتهای راهرو

 

جراحي هاي فك و صورت

http://cmfrc.tums.ac.ir

دكتر محمد بيات

دکتر نغمه بهرامی

84902473

83384136

خيابان انقلاب، خيابان قدس، دانشكده دندانپزشكي، طبقه سوم

چشم پزشكي

http://tuerc.org

 دكتر عليرضا لاشئي

دکتر سید فرزاد محمدی

55422336

55421002

خ كارگر جنوبي- ميدان قزوين- بيمارستان فارابي

راديولوژي نوين و تهاجمي

http://adir.tums.ac.ir

دكترحسين قناعتي

دكتر كاووس فيروزنيا

66581579

66581516

66581578

66581580

بيمارستان امام خميني (ره)-مركز تصويربرداري پزشکی-طبقه 3

رشد و تكامل كودكان

http://gdrc.tums.ac.ir

دكتر علي رباني

دكتر فرزانه عباسی

61472434

66949662

بلواركشاورز- مركز طبي كودكان

روانپزشكي

http://pprc.tums.ac.ir

دكتر محمدرضا محمدي

دكترشاهين آخوندزاده

55413540

55421959

خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه

 

روان تنی

 

دکتر احمدعلی نوربالا

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

 

 

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

روماتولوژي

http://rrc.tums.ac.ir

دكتراحمد رضا جمشيدی

دكتر مهدی محمودی

88220065

88026956

88330033

88026956

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

زيست فناوري

http://249.rc.hdms.ir

آقاي دكتر شاهوردي

دكتر محمدعلی فرامرزی

64120

 

دانشكده داروسازي

 

زيست مواد در پزشكي

http://mbrc.ir

دكتر اسماعيل حريريان

دکتر مهدی خوبی شورکایی

64121112

66461178

دانشكده داروسازي

سرطان

http://crc.tums.ac.ir

دكتر محمدعلي محققي

دكتركاظم زنده دل

66581638

66581638

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني ره-انستيتو كانسر

سرطان هاي دستگاه ادراري و تناسلي

http://uorc.tums.ac.ir

دكتر محمدرضا نوروزي

دکتر عرفان امینی

61192764

66903063

انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني، ساختمان زير ستون، بال سمت راست-طبقه چهارم

 

سرطان های سلول های خونساز

 

دکتر قاسم جان بابایی

دکتر سروش راد

 

 

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

 

سلول درمانی و پیوند سلول های بنیادی خونساز

 

دکتر کامران علی مقدم

دکتر طاهره رستمی

 

 

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

طب تجربي

http://emrec.tums.ac.ir

دكتر احمدرضا دهپور

دكتر شهرام اجتماعي مهر

64432581

66402569

خيابان قدس، خيابان پور سینا، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره 6، جنب ساختمان گروه فارماكولوژي، طبقه دوم

طب و داروسازي سنتي

http://33.rc.research.ac.ir

دكتر تهمينه اكبرزاده

دكتر محمد شريف زاده

64122219

66461178

خ انقلاب- خیابان شانزدهم آذر- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- طبقه دوم

عدالت در سلامت http://herc-tums.ir دکتر علیرضا اولیایی منش دکتر امیرحسین تکیان 88992157 81992157 خیابان کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه، پلاک 1547، طبقه دوم

 

علوم شناختی و رفتار

 

دکتر مهدی تهرانی دوست

 

55426412

55426412

دانشکده دارو سازی

 

علوم قرآن، حديث و طب

http://421.rc.research.ac.ir

دکتر علی کاظمیان

دکتر مهدی ناطق پور

88993657

88989130

88993657

88993658

خيابان قدس، كوچه فردانش ساختمان طب سنتي طبقه 5

 

فناوری های نوین قلب و عروق (ژنتیک قلب)

 

دکتر سعید داودی

 

 

 

 

 

فوريت‌هاي بیمارستانی و پيش بيمارستاني

 

دکتر امیر نجاتی

 

61192240

66904848

بیمارستان امام خمینی(ره)اورژانس طبقه دوم- گروه طب

قلب تهران

http://thc.tums.ac.ir

دكتر حمیدرضا پورحسینی

دكتر سعيد صادقيان

88029256-22-88029721

88029257

خ كارگر شمالي-نبش بزرگراه جلال آل احمد-ساختمان تحقیقات و پژوهش

 

گوارش وکبد کودکان

 

دکتر غلامحسین فلاحی

دکتر مریم محمودی

66924545

66924545

مرکز طبی کودکان-بخش گوارش

 

گوش وحلق وبيني

entrc.tums.ac.ir

دكتر مجتبی محمدی اردهالی

دکتر امین آمالی

66349253

66349253

خیابان سعدي شمالي- بیمارستان اميراعلم-اتاق اساتيد گوش وحلق وبيني


گياهان دارويي

http://pharmacyen.tums.ac.ir/en

دكترعباس‌حاجي‌آخوندي

دكتر آزاده منایی

64121202

 

 

64121229

 

دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

مدل هاي سرطان

http://cmrc.tums.ac.ir

دكتر كاظم زنده دل

دکتر سعید امانپور

66940021

66940021

بيمارستان امام خميني(ره)

 

مدیریت و اقتصاد دارو

http://kebriaee@sina.tums.ac.ir

دکتر عباس کبریایی زاده

دکتر فاطمه سلیمانی

64122318

64122318

خیابان انقلاب دانشکده داروسازی

مديريت اطلاعات سلامت

http://himrc.tums.ac.ir

دكتر حسين درگاهي

دكتر رضا صفدري

64432358

64432358

بلوار كشاورز- خيابان قدس- کوچه شهید شفیعی- طبقه 4- دانشکده پیراپزشکی

مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي

http://nmcrc.tums.ac.ir

دكتر رضا نگارنده

دکتر مریم اسماعیلی

66421685

66421685

82471155

میدان توحید، خیابان میرخانی(نصرت شرقی)،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

 

مسموميت ها

http://412.rc.research.ac.ir

دكتر اميد سبزواري

دكتر محمد شريف زاده

64122160

66482706

خيابان پور سینا، دانشكده داروسازي، ساختمان جديد، طبقه سوم

 

ميكروبيولوژي مواد غذايي

http://554.rc.research.ac.ir

دكتر محمدمهدي سلطان دلال

 

88954913-88992971

88954913

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نانو فناوري

http://nano.tums.ac.ir

دكتر رسول ديناروند

دكتر فاطمه اطیابی

64121125

66959052

خیابان 16 آذر دانشكده داروسازي ساختمان جدید، طبقه اول

نفرولوژي

http://alumni.tums.ac.ir/fa/nrc

دكترمحبوب لسان پزشكي

دکتر سیدمنصور گتمیری

61192070-61192679-66595910-66581568

66595910-66581568

61192679

 

بلوار کشاورز، مجتمع بيمارستاني امام خمينی (ره)، زير ستون‌ها، طبقه دوم

 

نقشه برداري مغز

 

 

 

 

 

 

نقص ايمني كودكان

http://rcid.tums.ac.ir

دكتر اصغر آقامحمدي

دكتر نيما رضايي

66438622-61472117-61472139

66438622

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب،  پلاک 62بیمارستان مرکز طبی کودکان

واكسن‌هاي نوتركيب

http://1907.rc.research.ac.ir

دکتر مهدی امینیان

دکتر احمدرضا شاهوردی

64053296

88953004

دانشکده دارو سازی

 

ویروس شناسی بالینی

 

دکتتر سیدمحمد جزایری

دکتر مهدی نوروزی

 

 

 

هماتولوژي وانكولوژي و پيوند مغز استخوان

http://horcsct.tums.ac.ir

دكتر اردشير قوام زاده

دكتر محمد واعظی

88029397

88004140

88029397

88004140

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114