ارزشیابی مراکز تحقیقاتی آرشیو ...

 
   دانلود فایل : end note 97.rar           حجم فایل 14974 KB
   دانلود فایل : q1 مجلات.xlsx           حجم فایل 1353 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی سال 97.pdf           حجم فایل 245 KB
   دانلود فایل : نتایج نهایی ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی در سال 1396.zip           حجم فایل 1588 KB
   دانلود فایل : نتایج نهایی ارزشیابی و رتبه بندی سال 94.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود فایل : نتایج اصلاح شده ارزشیابی سال 94.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود فایل : فایل.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود فایل : if 2015.xlsx           حجم فایل 1250 KB
   دانلود فایل : report arzeshiabi marekez 90- 93.pdf           حجم فایل 1102 KB
   دانلود فایل : rahnamae arzeshiabi 1394.pdf           حجم فایل 403 KB