تماس با ما آرشیو ...

 
 

جناب آقای دکتر مسعود امانلو

سرپرست دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

81634071

 

جناب آقای دکتر سیدمهدی شفیعی اردستانی

معاون مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

81634060

 

سرکارخانم اشرف توسلي

مسئول دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

81634071

 

سرکارخانم دكتر لادن نوحي

کارشناس مسئول امور هیأت علمی پژوهشی و ارزشيابي مراكز تحقيقاتي

81634070

 

سرکارخانم زهرا باقرزاده

کارشناس ارتقاء اعضای هیأت علمی پژوهشی

81633665

 

سرکار خانم مهسا قوشچي

کارشناس تاسيس مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده ها

81633695

 

سرکار خانم نسیم زکی

کارشناس جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی

81634064

 

سرکارخانم دکتر مریم صابری نمین

رئیس گروه آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81634061

 

سرکار خانم سيده زهرا عبدالعظيمي

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633670

 

سرکارخانم روشنك گلبوئي نژاد

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

سرکارخانم ویسی

کارشناس آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی

81633697

 


 

 

 

  نشاني:

بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، طبقه 6 ، واحد 608 ، دفتر هماهنگي مراكز تحقیقاتی

كدپستي سازمان مركزي :  1417653761 

فكس : 81633654                                            پست الكترونيكي:   rcco@tums.ac.ir