تماس با ما آرشیو ...

 

 

سرکارخانم دکتر شکوفه نیک فر

مدیر دفتر امور تحقیقات و فناوری

81633620

 

جناب آقای دکتر سیداحمد رضایی

معاون مدیر امور تحقیقات و فناوری

81633620

 

سرکارخانم اشرف توسلي

مسئول دفتر

81634071

 

سرکارخانم دكتر لادن نوحي

کارشناس مسئول امور هیأت علمی پژوهشی و ارزشيابي مراكز تحقيقاتي

81634070

 

سرکار خانم مهسا قوشچي

کارشناس ارتقاء اعضای هیأت علمی

کارشناس تاسيس مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده ها

81633695

 

سرکار خانم نسیم زکی

کارشناس جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی

81634064

 

سرکارخانم آلاله هراتي زاده

کارشناس مسئول آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81634061

 

سرکار خانم سيده زهرا عبدالعظيمي

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633670

 

سرکارخانم روشنك گلبوئي نژاد

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633697

 

سرکارخانم فرشته ویسی

کارشناس آموزشی دکتری تخصصی پژوهشی

81633671

 

 

 

   نشاني:

بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، طبقه 6 ، واحد 608 ، دفتر هماهنگي مراكز تحقیقاتی

كدپستي سازمان مركزي :  1417653761 

فكس : 81633654                                            پست الكترونيكي:   rcco@tums.ac.ir