دکتر معصومه امين اسماعيلي

مدیر دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

81634071

دکتر آذین نحوی جو

معاون مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

81634060

اشرف توسلي

مسئول دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

81634071

آلاله هراتي زاده

کارشناس مسئول آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81634061

سيده زهرا عبدالعظيمي

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633670

روشنك گلبوئي نژاد

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633697

ندا حیدری پور

کارشناس آموزش دكتري تخصصي پژوهشي

81633671

  نشاني:

بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، طبقه 6 ، واحد 608 ، دفتر هماهنگي مراكز

كدپستي سازمان مركزي :  1417653761 

فكس : 81633654                                            پست الكترونيكي:   rcco@tums.ac.ir