این برنامه بالاترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندان پزشکان برتر تعلق می گیرد تا علاوه برآموزش بالینی در مقاطع تخصص/ فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و به کسب مدرک PhD نیز نائل آیند.

هدف از ایجاد این برنامه، کمک به رشد آکادمیک پزشکان و دندانپزشکان کشور و کاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. امید آن است که دانش آموختگان این برنامه با در دست گرفتن رهبری پژوهش، نوآوری، آموزش و توسعه روش های نوین پزشکی در دانشگاه ها و همچنین پل زدن بین علوم پایه و کاربردی گام های مهمی در جهت خودکفایی کشور، حل مشکلات سلامت، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سطح کیفی دانشگاه ها بردارند. پشتوانه تاسیس این فرصت آموزشی- تحقیقاتی، تجربیات منتشر شده از برنامه های مشابه در کشورهای اروپایی و آمریکا و نیاز مبرم دانشگاههای کشور برای رسیدن به استانداردهای جهانی در آموزش و تحقیقات علوم پزشکی است. مطالعات متعدد و تجربه کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که پزشکان متخصصی که فعالیت تحقیقاتی می کنند از توانایی و بینش ویژه ای در حل مشکلات سلامت و تبدیل علوم پایه به علوم کاربردی برخوردارند. به علاوه، آموزش پزشک پژوهشگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز نقش بسزایی در جامعه دارد. لذا برای اجرایی کردن اهداف فوق هر ساله به تعداد معدودی از پزشکان/ دندان پزشکان برتر امکان پژوهش و آموزش بالینی توام در موسسات علمی برتر کشور داده می شود.