عنوان مركز

سایت مرکز

رئيس/سرپرست/مسئول

معاون پژوهشي

شماره تلفن

شماره نمابر

آدرس

 

اختلالات خواب شغلي

http://osrc.tums.ac.ir

دكتر خسرو صادق نيت

دکتر ابوالفضل گلستانی

55460184

55648189

میدان راه آهن-میدان بهداری- بیمارستان بهارلو

اخلاق و تاريخ پزشكي

http://mehr.tums.ac.ir

دكتر باقر لاريجاني

دكتر علیرضا پارساپور

66953832

66419661

66953832

بلواركشاورز-خيابان 16آذر-پلاك 23-طبقه4

ارولوژي

http:/urc.tums.ac.ir

دكتر سیدمحمدکاظم آقامیرمحمدعلی

دكتر عبدالرسول مهرسای

66348560-1

66348560

خیابان امام خميني(ره)- نرسیده به ميدان حسن آباد-بیمارستان سينا

ارولوژي اطفال و طب بازساختی

-

 

دكتر عبدالمحمد كجباف زاده

دكتر حميد ارشدي

66565400

66565400

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، روبروی ساختمان شماره 3، جنب کتابخانه

 

انگل هاي بومي ايران

http://isp.tums.ac.ir/Crepi

دكتر حسین کشاورز

دكتر مهدي محبعلي

88969752

88969752

خیابان کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه، پلاک 1547

ايمونولوژي ملكولي

http://mirc.tums.ac.ir

دكترمحمدحسين نيكنام

دكترعلي‌اكبراميرزرگر

66576572

66920981-3

61472473

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره 2، ط 5

ايمونولوژي، آسم و آلرژي

 http://iaari.tums.ac.ir

دكتر مصطفي معين

دكتر زهرا پورپاك

66919587

66428995

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)-مركز طبي كودكان

 

آموزش علوم پزشکی

-

دکتر عظیم میرزازاده

دکتر سارا مرتاض هجری

 

 

بلوار کشاورز- خیابان نادری- خیابان حجت دوست- پلاک 57 - کد پستی:1416633591

 

بانك‌فرآورده‌هاي‌پيوندي‌ايران

-

 

دكتر علیرضا حیدری روچی

دکتر طاهره جعفرزاده کاشی

66581520

66581604

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)-   كد پستي 14194

بهره‌برداري از دانش سلامت

http://kurc.tums.ac.ir

دكترسيدرضا مجدزاده

دكتر بهاره یزدی زاده

66495859

66952530-88975658

66495859

خيابان كارگر نرسیده به بلوار کشاورز- ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه- پلاک 1547 طبقه 7 واحد7

 

بيماري هاي اتوايميون تاولي

-

 

دكتر نفیسه اسماعیلی

دکتر ارغوان عزیزپور

55620300

22070142

55620300

9-55630668

خيابان وحدت اسلامي، پایین‌تر از ميدان وحدت اسلامي، بن بست رازي، بيمارستان رازي

 

بیماری های پستان

http://bdrc.tums.ac.ir

دکتر رامش عمرانی پور

دکتر صدف علیپور

61192761

 66581526

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)- درمانگاه های شیمی درمانی (ساختمان صدف) طبقه اول

‌بيماري هاي‌ پوست‌ و جذام

http://crtsdl.tums.ac.ir

دكتر عليرضا فيروز

دکتر علی خامسی پور

88972220-1

88963804

88970658

88963804

خ طالقاني-نبش شهيد نادري-شماره79-صندوق پستي 6383-14155

بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان  (زئونوز)

http://zdrc.tums.ac.ir

دكتر محمدكاظم شريفي يزدي

88983919

64432349

88983919

خ انقلاب - خیابان قدس، نبش کوچه شهید عباس شفیعی- پلاک 19 - دانشکده پیراپزشکی- طبقه سوم

بيماري هاي شغلي و طب كار

http://crod.ir

دكتر رامين مهرداد

دكتر غلامرضا پوريعقوب

88994485-7

7-88994485

بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، کوچه عنايت پلاك 1- ط 1

‌بيماري هاي عفوني اطفال

-

دکتر ستاره ممیشی خانلق

دكتر بابك پوراكبري

66428996

66428996

66930024

بلواركشاورز- مركز طبي كودكان بخش 1

 

بيماري‌هاي مزمن كليه در كودكان

http://pckd.tums.ac.ir

دكتر نعمت اله عطايي

دکتر فائزه جوادی لاریجانی

22128645

22128645

مرکز طبی کودکان

 

بیماری های ریوی

-

دکتر حمیدرضا ابطحی

دکتر محمدمهدی فیض آبادی

61192646

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

پرتو درمانی سرطان

http://rorc.tums.ac.ir

دکتر پیمان حداد

دکتر مرضیه لشگری

61192567

66581633

انتهای بلوار کشاورز، ضلغ شرقی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- جنب درمانگاه های انستیتو کانسر

پزشكي هسته اي

http:/rcnm.tums.ac.ir

دكتر محمد افتخاری

دكتر داوود بيگي

88633333-4

88633330

88026905

خیابان کارگر شمالی- بيمارستان شريعتي  کد پستی :1411713135

پوست وسلول‌هاي بنيادي

http://skinstemcell.tums.ac.ir

دكتر محمدعلي نيلفروش زاده

دكتر پروين منصوري

26117051

22239387

22239264

22212537

اتوبان صدرخ پاشا ظهری نرسیده به سه راه کامرانیه بن بست پلاک 4


پیوند کبد

http://livertx.tums.ac.ir

دکتر محسن نصیری طوسی

دکتر زهرا احمدی نژاد

61192290

66581615

بیمارستان امام خمینی  -درمانگاه پیوند کبد

پیشگیری اولیه از بیماری های قلب و عروق
- دکتر علی واشقانی فراهانی دکتر سیدهاله اشرف تالش      


تجويز و مصرف منطقي دارو

">http://rcrud.tums.ac.ir

دكتر خيراله غلامي

دكتر مریم تقی زاده قهی

88814157- 88849016

88849016

خيابان کریم‌خان، نبش خردمند جنوبي، ساختمان شماره 2 سيزده آبان، طبقه چهارم

تروما و جراحي سینا

 

http://trauma.tums.ac.ir/index.php/fa/

دكتر وفا رحيمي موقر

5-66757001

66757001

66705140

66757009

خ امام خميني(ره)- ميدان حسن آباد-ب سينا

ترومبوز و  هموستاز

http://thrc.tums.ac.ir

دكتر غلامرضا توگه

دکتر محسن اسفندبد

66923688

 

66923688

انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جنب مسجد، ساختمان آزمایشگاه تحقیقات غدد و متابولیسم، طبقه اول، انتهای راهرو

 

جراحي هاي فك و صورت

http://cmfrc.tums.ac.ir

دكتر محمد بيات

دکتر نغمه بهرامی

84902473

83384136

خيابان انقلاب، خيابان قدس، دانشكده دندانپزشكي، طبقه سوم

چشم پزشكي ترجمانی

http://tuerc.org

 دكتر عليرضا لاشئي

دکتر سید فرزاد محمدی

55422336

55421002

خ كارگر جنوبي- ميدان قزوين- بيمارستان فارابي

راديولوژي نوين و تهاجمي

http://adir.tums.ac.ir

دكترحسين قناعتي

دكتر كاووس فيروزنيا

66581579

66581516

66581578

66581580

بيمارستان امام خميني (ره)-مركز تصويربرداري پزشکی-طبقه 3

رشد و تكامل كودكان

http://gdrc.tums.ac.ir

دكتر علي رباني

دكتر فرزانه عباسی

61472434

66949662

بلواركشاورز- مركز طبي كودكان

روانپزشكي

http://pprc.tums.ac.ir

دكتر محمدرضا محمدي

دكترشاهين آخوندزاده

55413540

55421959

خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه

 

روان تنی

-

دکتر احمدعلی نوربالا

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

 

 

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

روماتولوژي

http://rrc.tums.ac.ir

دكتراحمد رضا جمشيدی

دكتر مهدی محمودی

88220065

88026956

88330033

88026956

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

زيست فناوري

http://brc.tums.ac.ir

@brctums

 دكتر احمدرضا شاهوردي

دكتر محمدعلی فرامرزی

64121318

 

دانشكده داروسازي

 

زيست مواد در پزشكي

http://mbrc.tums.ac.ir

دكتر اسماعيل حريريان

دکتر مهدی خوبی شورکایی

64121112

66461178

دانشكده داروسازي

سرطان

http://crc.tums.ac.ir

دكتر محمدعلي محققي

دكتركاظم زنده دل

66581638

66581638

انتهاي بلوار كشاورز-مجتمع بيمارستاني امام خميني ره-انستيتو كانسر

سرطان هاي دستگاه ادراري و تناسلي

http://uorc.tums.ac.ir

دكتر محمدرضا نوروزي

دکتر عرفان امینی

61192764

66903063

انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني، ساختمان زير ستون، بال سمت راست-طبقه چهارم

 

سرطان های سلول های خون ساز

-

دکتر قاسم جان بابایی

دکتر سروش راد

 

 

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

 

سلول درمانی و پیوند سلول های بنیادی خون ساز

-

دکتر کامران علی مقدم

دکتر طاهره رستمی

 

 

خ كارگر شمالي-ب دكتر شريعتي-كدپستي 14114

طب تجربي

http://emrec.tums.ac.ir

دكتر احمدرضا دهپور

دكتر شهرام اجتماعي مهر

64432581

66402569

خيابان قدس، خيابان پور سینا، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره 6، جنب ساختمان گروه فارماكولوژي، طبقه دوم

طب و داروسازي سنتي

http://33.rc.research.ac.ir

دكتر تهمينه اكبرزاده

دكتر محمد شريف زاده

64122219

66461178

خ انقلاب- خیابان شانزدهم آذر- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- طبقه دوم

عدالت در سلامت http://herc-tums.ir دکتر علیرضا اولیایی منش دکتر امیرحسین تکیان 88992157 81992157 خیابان کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه، پلاک 1547، طبقه دوم

 

علوم شناختی و رفتاری

-

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر آناهیتا ترکمان بوترابی

55426412

55426412

دانشکده دارو سازی

 

علوم قرآن، حديث و طب

-

دکتر نیکزاد عیسی زاده

دکتر مهدی ناطق پور

88993657

88989130

88993657

88993658

خيابان قدس، كوچه فردانش ساختمان طب سنتي طبقه 5

 

فناوری های نوین قلب و عروق (ژنتیک قلب)

-

دکتر سعید داودی

دکتر حسین قنبری

 

 

 

 

فوريت‌هاي بیمارستانی و پيش بيمارستاني

-

دکتر علیرضا براتلو

دکتر آرش صفایی

61192240

66904848

بیمارستان امام خمینی(ره)اورژانس طبقه دوم- گروه طب

قلب تهران

http://thc.tums.ac.ir

دكتر حمیدرضا پورحسینی

دكتر سعيد صادقيان

88029256-22-88029721

88029257

خ كارگر شمالي-نبش بزرگراه جلال آل احمد-ساختمان تحقیقات و پژوهش

 

گوارش وکبد کودکان

-

دکتر غلامحسین فلاحی

دکتر کامران افتخاری

66924545

66924545

مرکز طبی کودکان-بخش گوارش

 

گوش وحلق وبيني

http://entrc.tums.ac.ir

دكتر مجتبی محمدی اردهالی

دکتر امین آمالی

66349253

66349253

خیابان سعدي شمالي- بیمارستان اميراعلم-اتاق اساتيد گوش وحلق وبيني


گياهان دارويي

http://pharmacyen.tums.ac.ir/en

دكترعباس‌حاجي‌آخوندي

دكتر آزاده منایی

64121202

 

 

64121229

 

دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

بیولوژی سرطان

http://cmrc.tums.ac.ir

دكتر كاظم زنده دل

دکتر سعید امانپور

66940021

66940021

بيمارستان امام خميني(ره)

مديريت اطلاعات سلامت

http://himrc.tums.ac.ir

دكتر حسين درگاهي

دكتر رضا صفدري

88992764

88992764

بلوار كشاورز- خيابان قدس- خیابان ایتالیا-پلاک 74 طبقه 4

مراقبت‌هاي پرستاري و مامايي

http://nmcrc.tums.ac.ir

دكتر رضا نگارنده

دکتر مریم اسماعیلی

66421685

66421685

82471155

میدان توحید، خیابان میرخانی(نصرت شرقی)،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

 

مسموميت ها

-

دكتر اميد سبزواري

دكتر محمد شريف زاده

64122160

66482706

خيابان پور سینا، دانشكده داروسازي، ساختمان جديد، طبقه سوم

 

ميكروبيولوژي مواد غذايي

-

دكتر محمدمهدي سلطان دلال

 

88954913-88992971

88954913

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نانو فناوري

http://nano.tums.ac.ir

دكتر رسول ديناروند

دكتر فاطمه اطیابی

64121125

66959052

خیابان 16 آذر دانشكده داروسازي ساختمان جدید، طبقه اول

نفرولوژي

http://alumni.tums.ac.ir/fa/nrc

دكترمحبوب لسان پزشكي

دکتر سیدمنصور گتمیری

61192070-61192679-66595910-66581568

66595910-66581568

61192679

 

بلوار کشاورز، مجتمع بيمارستاني امام خمينی (ره)، زير ستون‌ها، طبقه دوم

 

نقشه برداري مغز

-

 

 

 

 

 

نقص ايمني كودكان

http://rcid.tums.ac.ir

دكتر اصغر آقامحمدي

دكتر نيما رضايي

66129187

66129187

انتهای بلوار کشاورز،  خیابان نصرت پلاک 142- واحد 7

واكسن‌هاي نوتركيب

-

دکتر مهدی امینیان

دکتر محمدحسین یزدی

64053296

88953004

دانشکده دارو سازی

 

ویروس شناسی بالینی

-

دکتتر سیدمحمد جزایری

دکتر مهدی نوروزی

 

 

 

مرکز تحقیقات سلول درمانی کودکان    دکتر امیر علی  حمیدیه  دکتر مریم بهفر 66948444    انتهای بلوار کشاورز - خ دکتر محمد قریب - مرکز طبی کودکان